O`ZLASHTIRISH


Ta’lim mutaxassisliklari nomi va shifri

Talabalar soni

5 baho,

100-86 ball

4 baho,

85-71 ball

3 baho,

70-56 ball

3 dan past

55-0 ball

O’zlashtirish %

Soni

%

Soni

%

Soni

%

Soni

%

 

1 bosqich bo’yicha

1

5A440104-Veterinariya akusherligi va hayvonlarning ko’paytirish biotexnikasi

4

1

25,0

1

25,0

2

50,0

-

-

100,0

2

5A440106-Hayvonlar patologiyasi, onkologiyasi va morfologiyasi

4

-

-

2

50,0

2

50,0

-

-

100,0

3

5A440109-Kinologiya va it kasalliklari

4

1

25,0

-

-

3

75,0

-

-

100,0

4

5A440110-Trening va ot kasalliklari

3

1

33,3

-

-

2

66,7

-

-

100,0

5

5A440111-Hayvonlar fiziologiyasi va biokimyosi

4

-

-

1

25,0

3

75,0

-

-

100,0

6

5A440112-Baliq kasalliklari

4

1

25,0

1

50,0

1

25,0

-

-

100,0

7

5A440113 -Asalari kasalliklari

4

2

50,0

1

25,0

1

25,0

-

 

100,0

8

5A440114-Parranda kasalliklari

3

1

33,3

1

33,3

1

33,3

-

-

100,0

9

5A410607 - Zoopsixologiya va naslchilik

3

-

-

1

33,3

2

66,7

-

-

100,0

10

5A410608 - Zoo-genetik-injenering

4

-

-

3

75,0

1

25,0

-

-

100,0

11

5A411401 - Chorvachilik mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlashning ananaviy hamda innovasion texnologiyasi va sertifikasiyasi

4

-

-

-

-

3

75,0

-

-

75,0

Jami:

48

7

14,6

14

29,2

26

54,2

1

2,0

98,0

2 bosqich bo’yicha

12

5A410202 - O’simlikshunoslik (paxtachilik)

3

-

-

1

33,3

2

66,7

-

-

100,0

13

5A410202 – O’simlikshunoslik (donchilik)

4

-

-

1

25,0

3

75,0

-

-

100,0

14

5A410102 - Agrokimyo

2

-

-

1

50,0

1

50,0

-

-

100,0

15

5A410603 - Qishloq xo’jalik hayvonlarni urchitish, ko’paytirish va ularnin seleksiyasi

5

-

-

4

80,0

1

20,0

-

-

100,0

16

5A430101 - Qishloq xo’jaligini mehanizasiyalashtirish

7

-

-

1

14,3

6

85,7

-

-

100,0

17

5A440101 - Hayvonlarga tashhis qo’yish va davolash

8

-

-

2

25,0

6

75,0

-

-

100,0

18

5A440102 - Veterinariya jarroxligi

5

-

-

1

20,0

4

80,0

-

-

100,0

19

5A440103 - Veterinariya farmakologiyasi va toksikologiyasi

4

-

-

-

-

4

100

-

-

100,0

20

5A640105 - Veterinariya sanitariyasi, veterinariya sanitariya ekspertizasi va chorvachilik maxsulotlarini qayta ishlash gigenasi

5

-

-

3

60,0

2

40,0

-

-

100,0

21

5A440107 - Veterinariya mikrobialogiyasi, virusologiyasi, epizootologiyasi, mikologiyasi va immunologiyasi

4

-

-

3

75,0

1

25,0

-

-

100,0

22

5A440108 - Hayvonlarning parazitar va yuqumli kasalliklari

3

-

-

1

33,3

2

66,7

-

-

100,0

23

5A420101 - Qishloq ho’jaligida menejmennt

4

-

-

2

50,0

2

50,0

-

-

100,0

24

5A410501 - Qishloq ho’jalik mahsulotlarni saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi

6

-

-

2

33,3

4

66,7

-

-

100,0

Jami:

65

1

1,5

23

35,4

41

63,1

-

-

100,0

Magistratura bo’yicha jami

113

8

7,1

37

32,7

67

59,3

1

0,9

99,1