STIPENDIYALAR


O‘zbekiston Respublikasi Oliy va  o‘rta maxsus ta’lim
 vazirligining 2018 yil 15 oktyabrdagi 859 sonli
 buyrug‘iga 2-ilova
Oliy ta’lim muassasalari talabalari stipendiyalarining
MIQDORLARI

 

*Talabalarning reyting nazorati bo‘yicha 71-85% o‘zlashtirish ko‘rsatkichi bo‘ycha belgilangan stipendiya miqdori - o‘rtacha stipendiya miqdori deb xisoblanadi.