IXTISOSLASHTIRILGAN KENGASHLAR

Institutda OAK qarori bo‘yicha 1 ta - Samarqand veterinariya meditsinasi instituti, CHorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.27.06.2017.Qx/V.12.01 raqamli ilmiy kengash faoliyat ko‘rsatmoqda.
Ilmiy kengashga quyidagi ixtisosliklar bo‘yicha falsafa doktori va fan doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyalar himoyasini o‘tkazishga ruxsat berildi:
06.02.01-Qishloq xo‘jaligi hayvonlarini urchitish, ko‘paytirish, seleksiyasi va genetikasi. Ipakchilik. Qorako‘lchilik (qishloq xo‘jaligi fanlari bo‘yicha); 06.02.03-xususiy zootexniya. CHorvachilik maxsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi (qishloq xo‘jalik fanlari bo‘yicha); 16.00.03-veterinariya mikrobiologiyasi, virusologiyasi, epizootologiyasi, mikologiyasi, mikotoksikologiyasi va immunologiyasi; 03.00.06 - Zoologiya (veterinariya fanlari bo‘yicha). 
Bundan tashqari 16.00.01 - Hayvonlar kasalliklari diagnostikasi, terapiyasi va xirurgiyasi; 16.00.04 - Veterinariya farmakologiyasi va toksikologiyasi. Veterinariya sanitariyasi, ekologiyasi, zoogigienasi va veterinar-sanitariya ekspertizasi hamda 06.02.02 - Qishloq xo‘jaligi hayvonlarini oziqlantirish va ozuqa tayyorlash texnologiyasi» ixtisosliklari bo‘yicha bir martalik falsafa doktori va fan doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyalar himoyasini o‘tkazishga ruxsat berilgan.

 

2

06.02.01– Qishloq xo‘jaligi hayvonlarini urchitish, ko‘paytirish, seleksiyasi va genetikasi. Ipakchilik. Qorako‘lchilik

Veterinariya fanlari

Samarqand Veterinariya Meditsinasi Institutini

3

06.02.03– Xususiy zootexniya. Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi

Veterinariya fanlari

Samarqand Veterinariya Meditsinasi Institutini

4

16.00.02– Hayvonlar patologiyasi, onkologiyasi va morfologiyasi. Veterinar akusherligi va hayvonlar reproduksiyasi biotexnikasi

Veterinariya fanlari

Samarqand Veterinariya Meditsinasi Institutini

5

16.00.03– Veterinariya mikrobiologiyasi, virusologiyasi, epizootologiyasi, mikologiyasi, mikotoksikologiyasi va immunologiyasi

Veterinariya fanlari

Samarqand Veterinariya Meditsinasi Institutini