ILMIY LOYIHALAR


Samarqand Veterinariya medisinasi institutida davlat ilmiy-texnika dasturlari doirasida bajarilayotgan loyixalar xaqida

MA’LUMOT

Loyiha raqami va turi

Fan yo’nalishi

Loyiha nomi

Bajarilish muddati

Loyiha rahbari, ilmiy darajasi va unvoni

1

QX-A-KX-2018-219 Amaliy

veterinariya fanlari

Ekologik va texnogen omillar ta’siridan mahsuldor hayvonlar va parrandalar organizmida yuzaga keladigan patologiyalar, ularni oldini olish choralari va davolashning takomillashgan usullarini ishlab chiqish va joriy etish

2018-2020

Salimov Yu., v.f.d., dosent

2

QX-A-KX-2018-270 Amaliy

qishloq xo’jalik fanlari

Respublika hududlarining tabiiy - iqlim sharoitlariga mos kartoshka, kungaboqar, sabzavot (shirin) makkajo’xori, topinambur (yer noki) hamda batatning yangi nav va duragaylarini yaratish

2018-2020

Ostonaqulov T.E., q.x.f.d., professor

3

QX-A-KX-2018-271 Amaliy

qishloq xo’jalik fanlari

Respublikaning turli iqlim va tuproq sharoitlarida yangi, istiqbolli hamda rayonlashgan kartoshka, kungaboqar, sabzavot (shirin) makkajo’xori, topinambur va batat ekinlarining birlamchi urug’chiligi tizimini takomillashtirish

2018-2020

Ergashev Ibr.T., q.x.f.d., professor

4

QX-A-KX-2018-458 Amaliy

qishloq xo’jalik fanlari

Korabayir ot zotining naslini yaxshilash, oziqlantirish, ko’paytirish va sporti o’yinlariga tayyorlash texnologiyasini

2018-2020

Xolmirzayev D. q.x.f.d., professor

5

QX-Atex-2018-182 Amaliy

texnika fanlari

Takroriy ekinlarni yetishtirishning suv va energiya tejamkor texnologiyasi va texnik vositalarini ishlab chiqish

2018-2020

Ergashev Ism.T., t.f.d., professor

6

QX-Atex-2018-226

texnika fanlari

Bog’larga va uzumzorlarga ishlov berish uchun yuqori samarali resurslarni tejovchi uskunalar ishlab chiqish

2018-2020

Musurmonov A., t.f.n., dosent

7

QXA-3-002 Amaliy

texnika fanlari

G’o’za qator orasiga va ochiq maydonlarga urug’ ekishga mo’ljallangan UZSD-3,6 g’alla seyalkasining samaradorligi va ishonchliligini uning asosiy va yordamchi mexanizmi konstruksiyalarini takomillashtirish orqali oshirish

2017-2018

Jaxongirov A., t.f.n., dosent

8

I-QI-2017-5-35 Innovasiya

qishloq xo’jalik fanlari

Ang’izga ekish uchun yaroqli loviyaning Davlat reyestriga kiritilgan Ravot va istiqbolli navlarining birlamchi urug’chilik tizimini joriy etish

2017-2018

Xalilov N., q.x.f.d., professor

9

I-QI-2017-5-36 Innovasiya

qishloq xo’jalik fanlari

Qishloq xo’jalik ekinlariga begona o’t ilono’tiga qarshi biologik usulda kurashni agrotexnik jihatdan asoslash va uni ishlab chiqarishga joriy etish

2017-2018

Umurzaqov E., q.x.f.d., professor