DOKTORANTLAR


Samarqand veterinariya medisinasi institutida doktorantura va tayanch doktoranturada tahsil olayotgan tadqiqotchilar haqida ma’lumot

                 

OTM yoki ITM nomi

Doktorant F.I.Sh.

PhD yoki DSc

Doktorant kursi

Ixtisoslik shifri

Ixtisoslik nomi

Doktorant dissertasiyasi mavzusi

Doktorant ilmiy rahbari/maslahatchisi F.I.Sh. va ilmiy darajasi

1

SamVMI

Shernazarov Shavkat Shuxratovich

PhD

1

03.00.05

Botanika

Zarafshon daryosi o’rta havzasi kanallarining algoflorasi

Hamdamov I.H., b.f.d., professor

2

SamVMI

Rustamov Baxtiyor Suvonqulovich

PhD

1

03.00.06

Zoologiya

Kurka gelmintozlari va gistomonozining epizootologiyasi hamda ularga qarshi kurashish tadbirlarini takomillashtirish

Davlatov R.B., v.f.d., professor

3

SamVMI

Beknazarov Alisher Jumaboyevich

PhD

1

05.07.01

Qishloq xo’jaligi va meliorasiya mashinalari. Qishloq xo’jaligi va meliorasiya ishlarini mexanizasiyalash

G’o’za qator oralariga ishlov beruvchi shtangali suspenziya va suyultirilgan ximikatlarni sepish moslamasi parametrlarini asoslash

Nurmixamedov B.U., t.f.n., dosent

4

SamVMI

Xolmurzayev Bobur Mansurovich

PhD

1

06.01.01

Umumiy dehqonchilik. Paxtachilik

Samarqand viloyatining irrigasiya eroziyasiga uchragan tipik bo’z tuproqlari sharoitida kuzgi bug’doyning o’sishi, rivojlanishi va hosildorligiga takroriy ekinlarning ta’sirini baholash

Mo’minov K.M., q.x.f.d., professor

5

SamVMI

Karimova Xadicha Baxriddinovna

PhD

1

06.01.04

Agrokimyo

Tipik bo’z tuproqlar sharoitida mikroelementlarning tamaki skelet navlari hosildorligiga ta’siri

Xoshimov F.H., q.x.f.d., professor

6

SamVMI

Omonov Anvar Jurakulovich

PhD

1

06.01.08

O’simlikshunoslik

Sug’oriladigan yerlar uchun tariq navlarini tanlash va yetishtirish texnologiyasini maqbullashtirish

Xalilov N.X., q.x.f.d., professor

7

SamVMI

Po’latov Otamurod Aslamovich

PhD

1

06.01.09

O’simliklarni himoya qilish

Intensiv yong’oq mevali bog’larni zararkunandalardan himoya qilish tizimini yaratish

Umurzaqov E.U., q.x.f.d.

8

SamVMI

Ibragimov Baxodir Baxtiyorovich

PhD

1

06.02.03

Xususiy zootexniya. Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi

Yangi zelandiya, oq yirik quyon zotlari va duragaylarining biologik hamda mahsuldorlik xususiyatlari

Ismailov M.Sh., q.x.f.n., katta ilmiy xodim

9

SamVMI

Ismoyilov Azamat Isroilovich

PhD

1

08.00.04

Qishloq xo’jaligi iqtisodiyoti

Qishloq xo’jaligida innovasion jarayonlarning holati va rivojlanishi (Samarqand viloyati misolida)

G’aniyev I., i.f.n., dosent

10

SamVMI

Muxtarov Elmurod Abdig’ulomovich

PhD

1

16.00.02

Hayvonlar patologiyasi, onkologiyasi va morfologiyasi. Veterinar akusherligi va hayvonlar reproduksiyasi biotexnikasi

Hisori zotli qo’ylar postnatal ontogenezida oldingi oyoq muskullari morfometrik ko’rsatkichlariga yashash sharoitining ta’siri

Dilmurodov N.B., v.f.d., dosent

11

SamVMI

Salimova Iroda Yunus qizi

PhD

1

16.00.04

Veterinariya farmakologiyasi va toksikologiyasi. Veterinariya sanitariyasi, ekologiyasi, zoogigiyenasi va veterinar-sanitariya ekspertizasi

Zamonaviy insektoakarasidli preparatlarni veterinariyada qo’llanishidan keyin salbiy oqibatlari, ularni oldini olish va davolash

Xoliqov A.A., v.f.n., dosent

12

SamVMI

Islamov G’ulom Payzullayevich

PhD

2

03.00.06 

Zoologiya

Qoramol piroplazmidozlarining epizootologik xolati va zamonaviy chora tadbirlarni ishlab chiqish (Samarqand viloyati hududida)

Davlatov R.B., veterinariya fanlari doktori, professor

13

SamVMI

Raxmonov Umid Azamatovich

PhD

2

16.00.01

Hayvonlar kasalliklari diagnostikasi, terapiyasi va xirurgiyasi

Tuxum yo’nalishidagi tovuqlar gipovitaminozlarining profilaktikasini takomillashtirish

Norboyev Q.N., veterinariya fanlari doktori, professor

14

SamVMI

Hasanov Murtoza Abdivaliyevich

PhD

2

06.01.05

Seleksiya va urug’chilik

Kartoshka birlamchi urug’chiligi uchun agrotexnologiyalarni ishlab chiqishda afidofaunaning shakllanish qonuniyatlaridan foydalanish

Ergashev I.T., qishloq xo’jalik fanlari doktori, professor

15

SamVMI

Qosimova Shaxnoza Jabborqulovna

PhD

3

06.01.08

O’simlikshunoslik

Makkajo’xorining yangi duragaylarini don, silos massa hosildorligiga ekish muddatlari, tup qalinligining ta’siri (Samarqand viloyati sharoitida)

Xalilov N., qishloq xo’jalik fanlari doktori, professor

16

SamVMI

Abdullayev Baxtiyor Nosirovich

DSc

1

06.01.04

Agrokimyo

Resurstejamkor texnologiya asosida donli ekinlar yetishtirishda o’g’it qo’llashni ilmiy asoslash

Xoshimov F.H., q.x.f.d., professor

17

SamVMI

Sattorov Subxon Boboqulovich

DSc

1

06.02.03

Xususiy zootexniya. Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi

Qorako’l qo’ylari mahsuldorligini oshirishda zot ichidagi guruhlararo  sinashning uslubiy asoslari

Bazarov S.R., q.x.f.d., dosent

18

SamVMI

Qurbanov Shukrulla Xolmuminovich

DSc

1

03.00.06

 Zoologiya (veterinariya fanlari)

Turli biosenozlarda qo’ylarning ichak sestodozlari qo’zg’atuvchilari, epizootologiyasi, ularga qarshi kurash usullarini takomillashtirish

Salimov B.S., veterinariya fanlari doktori, professor. 03.00.06 - Zoologiya

                 

Ilmiy ishlar va innovasiyalar bo’yicha prorektor                                                A.S.Daminov