TA`LIM YO`NALISHLARI


1. Veterinariya medisinasi (yirik shoxli mollar kasalliklari)
2. Veterinariya medisinasi (mayda shoxli mollar kasalliklari)
3. Veterinariya medisinasi (yilqi va tuya kasalliklari)
4. Veterinariya medisinasi (kinologiya va it kasalliklari)
5. Veterinariya medisinasi (parranda kasalliklari)
6. Veterinariya medisinasi (baliq kasalliklari)
7. Veterinariya medisinasi (asalari kasalliklari)
8. Veterinariya farmasevtikasi
9. Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari
10. Veterinariya sanitariya ekspertizasi
11. Zooinjeneriya (qoramolchilik)
12. Zooinjeneriya (qo‘ychilik-echkichilik)
13. Zooinjeneriya (qorako‘lchilik)
14. Zooinjeneriya (yilqichilik va tuyachilik)
15. Zooinjeneriya (parrandachilik)
16. Zooinjeneriya (asalarichilik)
17. Zooinjeneriya (baliqchilik)
18. Biotexnologiya
19. O’simlikshunoslik (yaylov cho‘l o‘simlikshunosligi)
20. Agronomiya (yem-xashak ekinlari)
21. Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi