QABUL KVOTASI


2019-2020 o'quv yili Samarqand veterinariya medisinasi instituti bakalavriatining 
KUNDUZGI ta’lim shakli bo’yicha   o’qishga qabul qilish parametrlari

Shifr

Ta’lim yo’nalishlari nomi

2019/2020 o’quv yili uchun

qabul parametrlari

Jami

shu jumladan

grant

kontrakt

5440100

Veterinariya medisinasi (faoliyat turlari bo’yicha)

265

90

175

5440200

Veterinariya farmasevtikasi

25

10

15

5440300

Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari

60

20

40

5440400

Veterinariya sanitariya ekspertizasi

50

20

30

5410600

Zooinjeneriya (turlari bo’yicha)

205

57

148

5320500

Biotexnologiya (tarmoqlar bo’yicha)

70

25

45

5411300

O’simlikshunoslik (yaylov cho’l o’simlikshunosligi)

25

10

15

5410200

Agronomiya (yem-xashak ekinlari)

50

14

36

5411400

Chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi

70

20

50

Jami

 

820

266

554

2019-2020 o’quv yilida Samarqand veterinariya medisinasi instituti bakalavriatining 
SIRTQI ta’lim shakli bo’yicha o’qishga qabul qilish parametrlari

Shifr

Ta’lim yo’nalishlari nomi

2019/2020 o’quv yili uchun

qabul parametrlari

Jami

shu jumladan

grant

kontrakt

5410200

Agronomiya (yem-xashak ekinlari)

 

50

0

50

5410600

Zooinjeneriya (turlari bo’yicha)

 

100

0

100

5411300

O’simlikshunoslik (yaylov cho’l o’simlikshunosligi)

 

20

0

20

5440100

Veterinariya medisinasi (faoliyat turlari bo’yicha)

 

100

0

100

5440200

Veterinariya farmasevtikasi

 

20

0

20

5440300

Veterinariya diagnostikasi va laboratoriya ishlari

 

20

0

20

5440400

Veterinariya sanitariya ekspertizasi

 

20

0

20

Jami

 

330

0

330